RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Cele i podstawy prawne przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:

Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres:

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:

Jakie ma Pan/Pani prawa wynikające z RODO:

Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w naszej placówce zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie stosujemy profilowania
Nie wysyłamy danych do Państw Trzecich

Polityka Plików Cookie znajduje się na naszej stronie.

Wróć do góry