Dotacje

Gdy stajemy się silniejsi, Ty rośniesz razem z nami. Korzystając z funduszy europejskich, możemy coraz więcej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

31 sierpnia 2021
Spółka JAVRO 2 Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegający na realizacji projektu inwestycyjnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

3 marca 2021
Spółka JAVRO 2 Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegający na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji opraw złożonych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

3 marca 2021
Spółka JAVRO 2 Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegający na wdrożeniu innowacyjnej technologii automatycznej produkcji okładek z zaokrąglonymi narożnikami.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

3 marca 2021
Modernizacja przedsiębiorstwa i zakup nowoczesnych urządzeń produkcyjnych sposobem na wzrost konkurencyjności spółki JAVRO 2
Wróć do góry