Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Opublikowano: 3 marca 2021

Modernizacja przedsiębiorstwa i zakup nowoczesnych urządzeń produkcyjnych sposobem na wzrost konkurencyjności spółki JAVRO 2

Wartość projektu – 556 206,00 PLN
Wartość dofinansowania – 271 320,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Loga UE

 

Tabela ogłoszeń o zaproszeniach do składania ofert na realizacje poszczególnych zadań w ramach projektu:
 

lp nazwa skrócona status zapytania termin składania ofert
1. Modernizacja instalacji grzewczej nieaktywne oferta wybrana
2. Modernizacja instalacji elektrycznej nieaktywne oferta wybrana
3. Modernizacja instalacji powietrznej nieaktywne oferta wybrana
4. Zakup i montaż podnośnika towarowego nieaktywne oferta wybrana
5. Zakup i montaż urządzenia do obszywania okładek z zaokrąglonymi narożnikami nieaktywne oferta wybrana
6. Zakup i montaż urządzenia do produkcji okładek wraz z oprzyrządowaniem nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
7. Zakup i montaż prasy do okładek wraz z oprzyrządowaniem nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
8. Zakup i montaż kompresora śrubowego nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
9. Zakup wózka paletowego wysokiego składowania   nieaktywne oferta wybrana
10. Zakup i montaż systemu alarmowego wraz z monitoringiem produkcji nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
11. Zakup serwera nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
12. Zakup laptopów wraz z podstawowym oprogramowaniem nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
13. Zakup komputerów stacjonarnych nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
14. Zakup oprogramowania do serwera nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
15. Zakup programu antywirusowego nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
16. Zakup oprogramowania biurowego nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
17. Zakup oprogramowania graficznego nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
18. Zakup elektronicznego systemu wspomagania sprzedaży nieaktywne/sprawdź oferta wybrana
Wróć do góry