Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Opublikowano: 3 marca 2021

Spółka JAVRO 2 Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegający na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji opraw złożonych.

Celem strategicznym projektu jest rozwój firmy poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w zakresie produkcji opraw złożonych.

Wartość projektu: 2 004 900,00 PLN.
Dofinansowanie projektu: 733 500,00 PLN.

W ramach realizacji programu: Poprawa konkurencyjności firmy JAVRO 2 Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opraw złożonych.

 

UE logo

 

 

Wróć do góry