Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Opublikowano: 31 sierpnia 2021

Spółka JAVRO 2 Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegający na realizacji projektu inwestycyjnego.

Celem strategicznym projektu jest rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności poprzez uruchomienie nowego procesu technologicznego i wprowadzeniu nowego produktu do swojej oferty.

Wartość projektu: 930 000,00 PLN.
Dofinansowanie projektu: 790 500,00 PLN.


W ramach realizacji programu: Poprawa konkurencyjności firmy JAVRO 2 Sp. z o.o. i stworzenie nowego miejsca pracy dzięki realizacji projektu inwestycyjnego.

UE logo

Wróć do góry